Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczanie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stanowi uproszczoną formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą takiej kalkulacji jest przychód, który został osiągnięty w danym miesiącu przez przedsiębiorcę, bez wliczania kosztów. Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wymaga prowadzenia wykazu kosztów i zysków, uwzględniających transakcje wykonane w ramach prowadzonej działalności. Ryczałt obliczany jest i wpłacany do 20. dnia każdego miesiąca.

Kto może skorzystać z takiego rozliczenia?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest przeznaczony dla ściśle określonej grupy podatników. Mogą z niego korzystać głównie osoby fizyczne prowadzące działalność samodzielnie w formie spółki cywilnej bądź jawnej. Osoba, która chce opodatkować swoje dochody, musi w roku poprzedzającym dany rok podatkowy odnotować w prowadzonej działalności przychody nieprzekraczające 250 tysięcy euro. Podmioty, które nie mogą skorzystać z takiego rodzaju rozliczenia, są określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym i obejmuje między innymi apteki oraz działalność polegającą na handlu częściami samochodowymi.

Ewidencja przychodów oraz ewidencja VAT

Dzięki prowadzeniu wykazu przychodów – w sposób klasyczny lub poprzez programy komputerowe – możemy wyliczyć dokładną wartość sprzedanych towarów lub wykonanych usług. Kwota naliczonego podatku jest następnie ustalana w oparciu o ewidencję VAT. W przypadku nierzetelnego prowadzenia musimy liczyć się z wysokimi karami nałożonymi przez urząd skarbowy.

Skorzystaj z usług biura rachunkowego AnnMar

Biuro rachunkowe AnnMar z siedzibą w Kaliszu oferuje prowadzenie różnego rodzaju spisu przychodów, w tym VAT i sporządzanie wszelkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia ryczałtu. Wybierając ofertę naszej firmy, mają Państwo pewność, że wszystkie kwestie finansowe związane z działalnością są dokładnie uregulowane i kontrolowane.

 

  • Ewidencja przychodów.
  • Ewidencja dla potrzeb podatku VAT.
  • Sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
  • Sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28.

Warto przeczytać:

Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf 

 
Copyright © 2022 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl