Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Usługa ta polega na:
  • Ewidencjonowaniu wszelkich operacji gospodarczych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.
  • Sporządzanie ewidencji VAT.
  • Miesięczne lub kwartalne sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US w formie elektronicznej.
  • Sporządzanie i wysyłanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L do US.
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS

 

Warto przeczytać:

Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

 

 

Copyright © 2020 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl