Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Na każdego przedsiębiorcę nałożony jest obowiązek rejestrowania wykonywanych operacji finansowych w celu obliczenia wysokości składek odprowadzanych do urzędu skarbowego. Wykaz wszelkich płatności, zysków oraz środków trwałych przedsiębiorstwa powinien być zawarty w dokumencie, jakim jest podatkowa książka przychodów i rozchodów (KPiR). Do jej założenia zobowiązane są:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą
  • spółki jawne i spółki cywilne osób fizycznych
  • spółki partnerskie,

które rozliczają się z urzędem na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego i których przychody netto nie przekroczyły odpowiednika 2 mln euro w polskiej walucie.

Co powinno znaleźć się w KPiR?

W książce przychodów i rozchodów powinny być zapisywane tzw. dowody księgowe. Będą to przede wszystkim faktury VAT oraz dokumenty ewidencjonujące wszelkie operacje gospodarcze firmy, w tym między innymi dzienne dowody sprzedaży, dowody opłat pocztowych i bankowych czy raporty fiskalne.

Poza tym, w zakres usług oferowanych przez nasze biuro wchodzi również prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia firmy, a także przygotowywanie na ich podstawie deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.

Zapisy w KPiR i ewidencja środków trwałych powinny rozpoczynać się z dniem 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Mając na względzie Państwa wygodę, dokumenty możemy przygotować w formie elektronicznej.

Zapraszamy do naszej siedziby w Kaliszu przy ul. Staszica 5 lub do kontaktu telefonicznego celem podjęcia współpracy.

Usługa ta polega na:
  • Ewidencjonowaniu wszelkich operacji gospodarczych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.
  • Sporządzanie ewidencji VAT.
  • Miesięczne lub kwartalne sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US w formie elektronicznej.
  • Sporządzanie i wysyłanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L do US.
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS

 

Warto przeczytać:

Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

 

 

Copyright © 2021 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl