Księgi handlowe

Księgi handlowe

  • Wraz z rozpoczęciem działalności opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz otwarcie Ksiąg Handlowych.
  • Pomoc w zgłoszeniu Spółki do CRBR.
  • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych.
  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji w celu rozliczania podatku VAT
  • Sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, 
  • Sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych 
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS .
  • Sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi CIT-8. 
  • Zamknięcie roku obrachunkowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
  • Monitoring i windykacja należności i zobowiązań.

 

Warto przeczytać:

Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych1)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

 
Copyright © 2020 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl