Kadry i płace

Kadry i płace

Właściciele działalności gospodarczych, które na co dzień zatrudniają wielu etatowców, na pewno wiedzą, z iloma obowiązkami wiąże się posiadanie szerokiej kadry pracowniczej. Kompetencje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi posiadają działy kadrowo-płacowe. Zajmują się one na przykład prowadzeniem akt osobowych, wyliczaniem wysokości wypłat i urlopów, zgłaszaniem osób zatrudnionych do odpowiednich ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz wieloma innymi kwestiami regulowanymi przez odpowiednie zapisy prawne.

Zakres obowiązków działu kadrowo-płacowego

- Czynności związane z rozpoczęciem i ustaniem zatrudnienia:

Do obowiązków należy tu między innymi prowadzenie akt osobowych pracowników - w aktach powinna znaleźć się dokumentacja sprzed rozpoczęcia etatu, dyplomy ukończenia szkoły wyższej, świadectwa potwierdzające wymagane kwalifikacje, a także skierowania na badania lekarskie. Dodatkowo, specjaliści zajmują się też przygotowywaniem wzorów umów i świadectw pracy. Zgłaszają też zatrudnionych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

- Kwestie związane z wynagrodzeniem:

Zadaniem specjalistów ds. kadr i płac jest dopilnowanie by wypłaty zostały uregulowane w terminie. Co miesiąc przygotowują też raporty RMUA. W ich kompetencji leży również prowadzenie ewidencji czasu pracy, wyliczanie urlopów i przygotowanie wniosków o urlop.

- Współpraca z urzędami:

Kadry i płace odpowiadają za wszelką korespondencję z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i GIS-em. Zajmują się kalkulowaniem zaliczek na podatek dochodowy, przesyłaniem do wymienionych instytucji wymaganych dokumentów, a także odprowadzaniem składek ubezpieczeniowych.

Biuro rachunkowe AnnMar wyręczy Cię we wszystkich tych kwestiach. Nasza siedziba znajduje się w Kaliszu przy ul. Staszica 5.

  • Przygotowywanie i prowadzenie Akt Osobowych pracowników.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem / zwolnieniem pracownika: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwo pracy.
  • Zgłaszanie podatników i pracowników do ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych.
  • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, comiesięcznych raportów RMUA.
  • Sporządzanie bieżących zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
  • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.
  • Sporządzanie miesięcznych zestawień wypłacanych wynagrodzeń, składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8AR, PIT-8B, PIT-4.
  • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Warto przeczytać:

Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy1)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 

 

Copyright © 2021 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl