Kadry i płace

Kadry i płace

  • Przygotowywanie i prowadzenie Akt Osobowych pracowników.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem / zwolnieniem pracownika: umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwo pracy.
  • Zgłaszanie podatników i pracowników do ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych.
  • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, comiesięcznych raportów RMUA.
  • Sporządzanie bieżących zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.
  • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.
  • Sporządzanie miesięcznych zestawień wypłacanych wynagrodzeń, składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8AR, PIT-8B, PIT-4.
  • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Warto przeczytać:

Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy1)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 

 

Copyright © 2020 Biuro Rachunkowe AnnMar . Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl
Biuro Rachunkowe AnnMar | ul. Staszica 5 (I piętro), 62-800 Kalisz | tel. 695 15 35 45 | e-mail: biuro@biuroannmar.com.pl